COBY KRUIS TEL: 06–46234423
B.G.G. JAN KRUIS TEL: 06-34336701

Dekvoorwaarden

Van Wytse 462 Sport-Elite AAA is 7 dagen per week vers sperma beschikbaar en is gedurende het dekseizoen 2021 dagelijks te bestellen bij HVM Stal te Hoornsterzwaag, Ancilla Bruggink 06-51923992 of bij Stalhouderij Kruis, Coby Kruis 06-46234423 ( Graag voor 09.00 uur bestellen)

Dekgeld voor Wytse 462 Sport-Elite AAA bedraagt € 700,- dit is exclusief BTW en verzendkosten

Veterinaire begeleiding is aanwezig en wordt verzorgd door Diergeneeskundig centrum ‘De Greidhoeke’ uit Bolsward

Dekvoorwaarden conform de Bond van Hengstenhouders welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer.

Wanneer u uw merrie bij Stalhouderij Kruis op het station brengt is het stal- en/of weidegeld voor uw merrie (en veulen) gedurende de eerste vijf dagen gratis, daarna wordt € 6,- excl. BTW per dag berekend. Voor een correcte administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het stamboekbewijs van de merrie en de adresgegevens van de eigenaar af te geven. Denkt u eraan dat u bij transport van uw merrie verplicht bent het paspoort mee te nemen.

Stalhouderij Kruis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.

© Stoeterij Kruis