COBY KRUIS TEL: 06–46234423
B.G.G. JAN KRUIS TEL: 06-34336701

Riekie fan Tsjerkgaast (Wytse x Ulke) Kroon en Sport

In 2020 werd Riekie fan Tsjerkgaast (Wytse x Ulke) gefokt door St. Beheer Gronden Vitens en in eigendom van Mevr. A. Lettinga-Duiven uit Hartwerd, Kroon verklaard en behaalde haar Sportpredikaat in het ZZ dressuur mennen.

Riekie fan Tsjerkgaast Stb Kroon Sport AA (Wytse 462 Sport-Elite AAA x Ulke 338 Sport)

Foto: Johanna Faber

© Stoeterij Kruis